Llegir dins la classe

Com llegireu textos acadèmics i articles de recerca en anglès? Potser us preocupa la vostra velocitat lectora en anglès (la vostra L2). Tot i que gran part del temps de classe es dedicarà a les activitats d’interacció, això no vol dir que la lectura no sigui important dins la classe també.

Pas 1: preparació

  • Demaneu al vostre professor que us proporcioni les lectures amb antelació.
  • Apunteu les paraules freqüents que trobeu en articles de recerca (per exemple, els connectors).
  • Si el professor no suggereix que la classe creï grups d’estudi, proposeu-ho! O pregunteu a nadius amb qui hagueu parlat si els agradaria fer-ho.
  • Considereu la possibilitat de dividir-vos les lectures, de manera que tothom llegeixi el que s’ha assignat, però cada persona es responsabilitzi de centrar-se en una part diferent i crear-ne un resum/mapa conceptual, juntament amb les preguntes que pensa que el professor podria formular sobre la seva part de l’article tant en la propera classe com en els treballs/exàmens.

Pas 2: a classe

  • Presentació de diapositives: utilitzeu les diapositives de classe com a ajuda per entendre millor la classe. Intenteu no limitar-vos a escriure tot el que posa la diapositiva, sinó concentreu-vos a utilitzar les diapositives com a complement per entendre el que explica el professor a classe.
  • Lectura d’articles o llibres de text a classe: si bé és millor que tots els alumnes llegeixin el material pertinent per preparar-se les classes, a classe també es pot llegir. Els professors poden fer que els estudiants practiquin fent-los llegir en veu alta per torns. En el cas dels textos més llargs, per què no dividiu els estudiants en grups i feu que cada grup es concentri en un apartat diferent? Després cada grup pot presentar la idea principal del seu apartat a la resta de la classe.