3 — 
Destreses interculturals

"Per comunicar-nos de forma efectiva, hem d’adonar-nos que tots percebem el món de manera diferent i utilitzar aquest coneixement com a guia per a la nostra comunicació amb els altres."

Tony Robbins

Segons Coyle et al. (2010), un dels trets d’una classe d’AICLE efectiva és l’adquisició d’una consciència intercultural cada cop més profunda. Una de las diferències clau entre l’AICLE i l’EF és que l’AICLE aporta un context significatiu i l’ús d’una llengua estrangera com a eina per explorar i construir el significat (Harrop, 2012: 66). Això ofereix als estudiants l’oportunitat d’usar la llengua vehicular per participar en interaccions significatives i fins i tot d’usar el coneixement adquirit fora de la classe també.

Però, exactament com pot potenciar-se el coneixement intercultural a la classe d’AICLE? Sudhoff (2010) suggereix tres maneres principals de permetre i facilitar l’aprenentatge intercultural en aquest context:

1. Les persones que dissenyen els currículums d’AICLE, els autors de materials i llibres de text, els formadors de docents, els professors i els alumnes haurien de desenvolupar major consciència del potencial que aporta un context AICLE per desenvolupar destreses interculturals.

2. Els materials d’aprenentatge haurien d’analitzar-se detectant semblances, diferències i la perspectiva de l’autor.

3. Pel que fa a les metodologies docents, en contextos AICLE caldria optar per paradigmes centrats en l’alumne que potenciïn el treball per tasques i per projectes, l’autenticitat i l’orientació al món real.

Aquestes oportunitats d’aprenentatge ofereixen una pràctica ideal per a situacions de la vida real al país de la llengua meta, cosa que permet als estudiants començar a prendre contacte amb el context intercultural fins i tot sense marxar del seu país d’origen.

"Per comunicar-nos de forma efectiva, hem d’adonar-nos que tots percebem el món de manera diferent i utilitzar aquest coneixement com a guia per a la nostra comunicació amb els altres."

Tony Robbins

 Vídeos Estudiants

1 — Considereu que l’EMI atreu els estudiants internacionals?

2 — Considereu que l’EMI genera un ambient diferent a la classe?

3 — Canvien d’alguna manera les vostres sensacions quan la vostra classe de contingut s’imparteix a través d’una llengua que no és la vostra primera llengua?

 Vídeos Experts

1 – Per què els estudiants es matriculen en assignatures d'EMI?

Portem a terme un estudi en el qual vam entrevistar estudiants que estaven matriculats en programes d'EMI, que van asseverar que el que els havia atret d’aquestes assignatures era que s'impartien en anglès. Per tant, sembla que la tendència és que els estudiants estan interessats en aquest terreny i miren universitats i plans d'estudi; si un s’ofereix en anglès o té més assignatures en anglès ho veuen com un plus: " és un plus que el meu pla d'estudis s'imparteixi en anglès perquè aprenc el meu àmbit, la meva especialitat, i també practico anglès i tinc l'oportunitat de millorar el meu coneixement ". I sembla que també el vinculen al seu futur. Així que els vam preguntem com veuen l'anglès en el seu futur, tots ells creuen de veritat que usarien l'anglès en els seus futurs treballs, i pensen que estudiar en anglès els beneficiaria en el futur.

2 – Com pot una classe d'EMI fomentar una actitud internacional?

Crec que per respondre aquesta pregunta hem de pensar en què és exactament l'EMI i qui hi participa. L’EMI són assignatures, plans d'estudis de grau, que s'imparteixen en llengua anglesa en països de parla no anglesa. Els participants són els professors, que sovint són estrangers o locals, així com els estudiants, que poden tenir el mateix origen lingüístic o ser de fora. Cada context serà una mica diferent. I també es barregen parlants nadius com a professors o estudiants. Així que hi ha una barreja, i cada context és diferent, però crec que en general cada vegada que s'uneixen totes aquestes cultures es crea un entorn molt positiu per compartir coneixement i destreses, i augmentar el coneixement i la consciència intercultural, i tenir una actitud positiva, crec. Per tant, crec que si es gestiona correctament, pot potenciar de veritat l'actitud internacional.

Jennifer Ament

— Universitat Pompeu Fabra

"En general, cada cop que tenim una trobada de diferents cultures, es crea un ambient molt positiu per compartir coneixement i destreses, i augmentar la consciència intercultural, el coneixement i un punt de vista positiu."

 Consell

Doneu una ullada a la vostra classe d’AICLE o d’EMI. És molt possible que hi hagi estudiants procedents de molts països.

Si sou estudiant, feu el primer pas per conèixer les diferents cultures de la vostra classe.

Si sou docent, intenteu deixar una mica de temps durant la classe per possibilitar-ho. Animeu els vostres estudiants a desenvolupar les destreses interculturals aprenent tot el que puguin de les persones de la classe.

 Activitats

 Consciència intercultural dins i fora de la classe

 Bibliografia

— Coyle, D., Hood, P. and Marsh, D., 2010. Content and language integrated learning. Ernst Klett Sprachen.

— Harrop, E., 2012. Content and language integrated learning (CLIL): Limitations and possibilities.

— Sudhoff, J., 2010. CLIL and intercultural communicative competence: Foundations and approaches towards a fusion. International CLIL Research Journal, 1(3), pp.30-37.