Prepareu-vos

1 — Què és l’estada a l’estranger?

Vídeo Expert

Robert De Keyser

— University of Maryland

2 — Allotjament

Vídeo Expert

Robert De Keyser

— University of Maryland

Vídeo Estudiant

1 — Quin tipus d'allotjament vau tenir durant l’estada a l’estranger i què us va semblar?

Vídeo Estudiant

2 — Quins van ser els beneficis / inconvenients d'aquest tipus d'allotjament? Si repetíssiu l'experiència, triaríeu el mateix tipus d'allotjament?

Vídeo Estudiant

3 — Anècdotes / experiències bones o dolentes

3 — Abans del viatge

Vídeo Expert

María Juan Garau

— Universitat de les Illes Balears

Vídeo Estudiant

Abans de estada a l’estranger, quin tipus de dificultats o preocupacions vau experimentar en la preparació? Com els vau superar?

Vídeo Estudiant

Teníeu alguna preocupació sobre la vostra estada a l’estranger? Aquestes preocupacions es corresponen amb l’experiència real?

Vídeo Estudiant

Quin consell donaríeu a estudiants perquè els ajudi a preparar-se pel que fa a la llengua per a l’estada a l’estranger?

Treure el màxim partit

4 — Destreses lingüístiques

Vídeo Expert

Ana Pellicer-Sanchez

— UCL Institute of Education

Vídeo Expert

Joan Carles Mora

— Universitat de Barcelona

Vídeo Estudiant

1 — Quines són les habilitats o destreses lingüístiques que creieu haver millorat més / menys mentre vau estar fora?

Vídeo Estudiant

2 — Quines coses vau fer per millorar la lectura? A quins desafiaments us vau enfrontar en tractar de millorar aquesta habilitat i què vau fer per superar-los?

5 — Destreses interculturals

Vídeo Expert

María Juan Garau

— Universitat de les Illes Balears

Vídeo Estudiant

1 — Què heu fet per millorar les vostres habilitats interculturals? Quins consells donaríeu a altres estudiants?

Vídeo Estudiant

2 — Podeu explicar-nos una història interessant sobre com resoldre el xoc cultural?

6 — Superar les dificultats

Vídeo Expert

Ana Pellicer-Sanchez

— UCL Institute of Education

Vídeo Expert

Carmen Pérez Vidal

— Universitat Pompeu Fabra

Vídeo Estudiant

1 — Heu sentit nostàlgia durant la vostra estada a l’estranger? Quin tipus de coses vau fer per vèncer-la?

Vídeo Estudiant

2 — Quan vau començar a sentir-vos integrat en la comunitat local? Quins obstacles vau trobar en tractar d’integrar-vos-hi?

Vídeo Estudiant

3 — Podeu donar-nos un exemple de com vau sentir frustració real mentre hi éreu? Què vau fer per superar-la?

Vídeo Estudiant

4 — Podeu donar-nos un exemple de com us vau sentir realment feliç a l'estranger?

Vídeo Estudiant

5 — Vau conèixer molta gent, però vau fer amics íntims?

I ara què?

7 — El nou Jo

Vídeo Estudiant

Quin significat doneu al terme, després d'haver viscut a fora?

Vídeo Estudiant

En quins aspectes sentiu com si haguéssiu canviat des que viviu fora?

Vídeo Estudiant

Quin consell donaríeu a altres estudiants per preparar-se per aquests canvis?

8 — Reflex i reajustament

Vídeo Expert

Guilhem Naro

— Universitat Pompeu Fabra

Vídeo Expert

Maria Naro geb.Wirf

— Universitat Pompeu Fabra

Vídeo Estudiant

Si pogués canviar alguna cosa sobre la seva estada a l’estranger, què seria?

Vídeo Estudiant

Què ha incorporat recentment a la seva vida gràcies a l’estada a l’estranger?

Vídeo Estudiant

Quines dificultats va trobar en readaptar al seu país d'origen i com les va superar?

9 — Mantenir els progressos

Vídeo Estudiant

1 — Com podeu continuar millorant les vostres habilitats lingüístiques i conservant el que heu après a l'estada a l’estranger?

Vídeo Estudiant

2 — Com podeu assegurar-vos de mantenir el contacte amb les persones que vau conèixer a l'estranger?

Vídeo Estudiant

3 — Com podeu mantenir la motivació per millorar les vostres habilitats lingüístiques després d'acabar la vostra estada a l’estranger?

Vídeo Estudiant

4 — Quin consell donaríeu als estudiants que tornen d’estada a l’estranger?