4 — 
Quin és el proper pas

Ja s’han assentat les bases per a l’aprenentatge de la llengua: l’atenció a la forma i la pràctica a la classe de llengua. Quan s’assoleix un nivell alt de competència, algú es pot preguntar què pot fer a continuació per continuar millorant i ampliant el seu coneixement lingüístic i cultural. La recerca suggereix que, després d’haver consolidat una bona base en la llengua meta, comença la procedimentalització (l’aplicació conscient de les regles lingüístiques). Propera parada: Immersió

 Vídeos Experts

1 – Als estudiants que ja han rebut EF, quin següent pas els recomanaries?

Els donaria tres consells diferents. En primer lloc, els suggeriria que treguin profit del que ja han après a classe, per permetre participar al màxim d'activitats d'oci en les que puguin practicar la llengua. "Pràctica" és la paraula en voga, en aquest sentit. Així que llegir, mirar pel·lícules, anar a veure obres de teatre, escoltar redifusions, el que sigui, la cosa és posar-ho en marxa, aconseguir que flueixi. Per descomptat, tot això és molt receptiu. El meu segon consell per practicar les seves destreses productives, seria intentar contactar amb estudiants internacionals, o joves internacionals potser fora de la universitat, i per a estudiants d'ESO altres nois de la seva edat, i intentar establir contacte amb ells i fer coses amb ells. Avui dia no és tan difícil perquè hi ha plataformes que ho fan possible, sense cap dubte en contextos acadèmics, i si vius en una gran ciutat no hauria de ser gens difícil. I el meu tercer consell seria que els estudiants intentin organitzar altres contextos diferents de l'EF, però complementaris, com la immersió. Intentar aconseguir classes impartides en la llengua que volen seguir millorant i fent servir, com una classe d'immersió. I per descomptat, que intentin organitzar un període d'estada acadèmica a l'estranger ells mateixos, si és possible.

Carmen Pérez Vidal

— Universitat Pompeu Fabra

"Intenteu localitzar estudiants internacionals arreu o joves internacionals que potser no es troben al context universitari i, en el cas dels estudiants de secundària, altres nois de la vostra edat, i intenteu establir-hi contacte i fer coses junts."

"Organitzeu altres contextos que siguin diferents de l’EF, però de vegades complementaris, com la immersió. Intenteu rebre classes en la llengua que voleu seguir millorant i usant."