Benvingut a INTclass

 

1 —
Com funciona aquesta pàgina web?

Aquesta pàgina web tracta de l’aprenentatge de llengües i el desenvolupament de la consciència intercultural a LA CLASSE INTERNACIONAL (la INTclass), a través de tres tipus de contextos en què es troben noves llengües i cultures: l’ensenyament formal (EF), la immersió (IM) i l’estada a l’estranger (EE).

 

Una classe internacional pot ser un context d’aprenentatge de llengües d’“ensenyament formal”, en què s’espera que els aprenents millorin les seves habilitats amb la llengua com a sistema, practicant amb els professors i els companys. L’exemple paradigmàtic en són les classes de llengües estrangeres/segones llengües. La capacitat i la motivació per comunicar-se i l’aptitud lingüística incidiran en els resultats d’aprenentatge.

Ensenyament Formal

 

 

Una classe internacional pot ser un context d’aprenentatge d’“immersió”, en què s’utilitza una llengua addicional, que sovint no és la primera llengua dels professors ni dels estudiants, com a mitjà per a l’ensenyament i la comunicació en assignatures de contingut impartides al centre escolar. A Europa, se’n diu “aprenentatge integrat de continguts i llengua estrangera” (AICLE) a educació primària i secundària, i “integració de continguts i llengua a l’educació superior” (ICLHE) o, més concretament, “ensenyament per mitjà de l’anglès” (EMI). La capacitat i la motivació per comunicar-se, les destreses acadèmiques i l’aptitud lingüística incidiran en els resultats d’aprenentatge.

Immersió

 

 

Una classe internacional també pot tenir lloc fora del país d’origen de l’aprenent, en un context d’“estada a l’estranger”, que normalment és part de la formació o del període de pràctiques professionals. L’estada a l’estranger es considera un context d’aprenentatge natural en què és possible practicar fora de les classes. La capacitat i la motivació per comunicar-se, les destreses acadèmiques, la consciència intercultural i l’aptitud lingüística incidiran en els resultats d’aprenentatge durant l’estada a l’estranger. Els programes europeus COMENIUS, LEONARDO o ERASMUS en són bons exemples.

Estada a l’Estranger

 

 
INTclass és una eina basada en la recerca per a aprenents, famílies, investigadors i institucions. Inclou:
– Informació actualitzada sobre els tres períodes o estadis clau en l’EF, la IM i l’EE:
– Abans de l’experiència, sota l’epígraf “Prepareu-vos”.
– Durant l’experiència, sota l’epígraf “Treure el màxim partit”.
– Després de l’experiència, sota l’epígraf “I ara què?”.
Activitats per refermar els guanys (d’autoaprenentatge o amb el guiatge del docent).
– Una presentació de a href=”http://intclass.upf.edu/ca/individual-differences/”>“diferències” individuals en l’aprenentatge de llengües i la consciència cultural.
– Preguntes més freqüents (FAQs).
– Pàgines web interessants i referències més importants (bibliografia complementària).

 

2 —
Què trobareu en aquesta pàgina web?

Cada pàgina d’aquesta web se centra en un assumpte rellevant per a l’EF, la IM o l’EE, i inclou:

— Un vídeo en el qual apareixen estudiants que parlen sobre les seves experiències.
— Un text escrit que explica les idees principals del tema.
— Activitats per ajudar els estudiants a preparar-se.
— Un vídeo en el qual un expert explica el tema amb més detalls.

Tot i que el projecte se centra en l’anglès, la lingua franca, com a llengua meta, gran part del contingut d’aquesta pàgina web es pot aplicar a l’aprenentatge d’altres llengües i a altres cultures en una classe internacional. No és el nostre objectiu aportar consells pràctics sobre les estades acadèmiques a l’estranger relatius a assumptes com els requisits per a l’obtenció del visat i el finançament, però s’aporten enllaços a llibres i altres webs que contenen més informació sobre aquests temes.
 

3 —
Què us pot oferir aquesta pàgina web?

Aquesta pàgina té l’objectiu de proporcionar informació sobre aquests tres contextos d’aprenentatge de llengües, per a estudiants, professors i empresaris, i ajudar-los en aquestes situacions.

Si sou estudiant

Amb tasques dissenyades per ajudar-vos a treure el màxim de partit de les vostres oportunitats en una classe internacional i partint de la recerca, esperem estimular el vostre autoaprenentatge en tot tipus de contextos d’aprenentatge: durant l’estada a l’estranger, en què hi ha força aprenentatge per explotar tant dins com fora dels confins de l’aula; al país d’origen, quan l’anglès és la llengua vehicular de l’ensenyament a l’aula; de nou en una classe d’ensenyament formal, en el currículum de la qual hi pot haver un element d’internacionalització.

Sou nou en el món de les llengües? Per què no comenceu explorant una mica les diferències individuals que entren en joc quan hi ha aprenentatge? Hi ha una edat ideal per aprendre una segona llengua? Qui té més èxit aprenent una llengua: els homes o les dones? Què caracteritza la classe ideal de llengua? Feu clic aquí per comprovar-ho.

Si sou docent

Doneu una ullada a les tasques pràctiques que hem dissenyat per als estudiants. Esperem que us serveixin per reflexionar sobre el concepte de classe internacional, ja sigui per a estudiants que estan a punt d’experimentar un període en una classe internacional, ho estan fent ara mateix o n’acaben de finalitzar un. Per assessorar-vos en el vostre paper com a professor tutor, hi hem inclòs un exercici que esperem que motivi el debat amb altres parts interessades.

Als empresaris

En aquesta era de la globalització, esperem millorar les percepcions que tenen els empresaris cap als estudiants que poden demostrar els beneficis que han aconseguit gràcies a haver participat en una classe internacional. Per això, proposem preguntes per entrevistar els candidats amb aquesta experiència.